Privacy


I. Privacy

CTS Eventim Nederland B.V. (hierna: “Eventim”) is onderdeel van CTS Eventim AG & Co KGaA uit München (Duitsland).

Eventim respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.eventim.nl en haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De bescherming van de privacy is belangrijk bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, hieraan besteden wij speciale aandacht. Persoonsgegevens die door Eventim worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Eventim heeft haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het college bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder het nummer 1413603.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Naar boven

II. Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Eventim verzamelt persoonsgegevens van personen die bij of via Eventim tickets kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Eventim afnemen, van bezoekers van de Eventim website en van leden van de Eventim nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “klant(en)”) voor de volgende doeleinden:

  • Om klanten de door hen gekochte tickets en eventuele andere producten te kunnen toesturen, om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant tickets heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven) en om toegangscontrole te kunnen uitvoeren;
  • Voor direct marketing activiteiten van Eventim, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Eventim, de evenementen waarvoor zij tickets verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen;
  • Om de nieuwsbrief van Eventim toe te kunnen sturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • Om de gegevens te verstrekken aan de organisator van het evenement of de evenementen;
  • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
  • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Eventim van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Naar boven

III. E-mail

Onder meer bij het kopen van tickets of reservering via het Eventim-platform vult de klant zelf zijn gegevens in op een speciaal elektronisch formulier. Via een “opt-in” wordt de klant de mogelijkheid geboden aan te geven of de klant via e-mail informatie wil ontvangen over Eventim, de evenementen waarvoor Eventim tickets verkoopt en over (andere) producten en diensten van Eventim. In sommige gevallen wordt de klant ook de mogelijkheid geboden om via een “opt-in” aan te geven of de klant via e-mail informatie van de producent of de locatiehouder wil ontvangen waarop het eigen privacyreglement -indien aanwezig- van die partij van toepassing is. Indien de klant niet voor deze “opt-in” mogelijkheid kiest, ontvangt de klant van Eventim, de producent of locatiehouder geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op het evenement waarvoor de klant de tickets heeft gekocht (bijvoorbeeld wijziging van aanvangstijd of locatie en annulering).

Afmelden
Iedere keer dat Eventim een e-mail stuurt met direct marketing doeleinden wordt de klant via een afmeldlink de mogelijkheid geboden zich te laten verwijderen uit het bestand dat Eventim gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. De klant kan zich ook afmelden door met een desktop op www.eventim.nl in te loggen bij ‘mijn Eventim’. Onder het kopje ‘nieuwsbrief en ticketalarm’ kunnen de gewenste e-maildiensten worden afgevinkt. Als het de klant niet lukt om zich via de website af te melden, kan de klant ook een brief of e-mail naar de klantenservice sturen en zal Eventim vervolgens zorgen voor afmelding van de betreffende service.

IV. Bewaren gegevens

Eventim bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. De gegevens van klanten die hebben aangegeven reclame via e-mail te willen ontvangen worden bewaard totdat zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

V. Beveiliging

Eventim heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Naar boven

VI. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies maken het surfen op internet gemakkelijker omdat eerder bezochte websites de computer al ‘kennen’. Als gevolg hiervan hoeven bepaalde gegevens niet bij elk volgend bezoek aan de website opnieuw te worden ingevoerd. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om internetverkeer te optimaliseren. Met het oog op optimaal gebruiksgemak van de website en op voortdurende verbetering van het aanbod voor de gebruiker, worden cookies door Eventim gebruikt voor de ticketshop, om de klant bij een volgens bezoek aan de website te herkennen en voor het verzamelen van statistische gegevens.

Eventim gebruikt geen technieken waarmee accumulerende informatie via cookies aan gebruikersgegevens wordt gekoppeld om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. De ticketshop kan in principe zonder cookies gebruikt worden. Gebruik zonder cookies kan echter leiden tot beperkte functionaliteit van de ticketshop. Webbrowsers kunnen worden ingesteld op het accepteren of afwijzen van cookies in het algemeen of in specifieke gevallen.

Eventim maakt gebruik van het IP-adres van de klant voor zover dit nodig is voor de technische voorziening van de website. Verder slaat Eventim gedurende maximaal zeven werkdagen het IP-adres van de klant op om redenen van veiligheid, om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte it-systemen te waarborgen en om misbruik te voorkomen of op te sporen.

Eventim gebruikt uiteenlopende softwareoplossingen om zijn online services te optimaliseren. Dankzij deze oplossingen kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en kan waardevolle informatie over de behoeften van gebruikers worden verzameld, zodat de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de online services continu kan worden verbeterd. Met het oog op dergelijke analyses worden verzamelde en geanonimiseerde statistische gegevens vastgelegd. Deze gegevens zijn anonieme gegevens over verbindingen en clickstreams met betrekking tot de gebruikte browser, het aantal bezoeken/paginaweergaven en het surfgedrag van de desbetreffende bezoeker aan een ticketshop-website. Bij het verzamelen en verwerken van gegevens is het mogelijk dat het verkorte IP-adres van de bezoeker zichtbaar is.

De gegevens worden met name voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Het tellen van het aantal bezoekers;
  • Het volgen van de onderdelen van de website waar de desbetreffende bezoeker bijzondere aandacht voor heeft;
  • Onderzoek naar waar bezoekers vandaan komen om de verleende services te optimaliseren;
  • Het doen van gerichte aanbevelingen aan specifieke doelgroepen.

Dit proces brengt het gebruik van permanente cookies met zich mee. Gebruikers kunnen door hun browserinstellingen aan te passen op elk gewenst moment cookies blokkeren of bepalen dat cookies alleen mogen worden ingesteld wanneer ze uitdrukkelijk door de gebruiker zijn geaccepteerd. Tevens kunnen gebruikers te allen tijde het gebruik van hun gegevens in het algemeen voor alle geïmplementeerde oplossingen blokkeren door de ‘opt-out’-optie te selecteren die door de desbetreffende oplossing wordt geboden. Het is echter mogelijk dat aan een gebruiker die de opt-out-optie heeft geactiveerd geen specifieke aanbevelingen kunnen worden gedaan. De opt-out-optie werkt door middel van een cookie. Als deze cookie wordt verwijderd, moet de opt-out-optie opnieuw worden geactiveerd.

Naar boven

VII. Social plug-ins

De webwinkel van Eventim bevat social plug-ins van het sociale netwerk facebook.com. De exploitant van dat netwerk is Facebook inc, 1601 s. California ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna “Facebook”).

Wanneer een gebruiker een pagina van een webwinkel met een social plug-in (ook wel ‘like’-knop genoemd) benadert, maakt de browser van de gebruiker verbinding met de servers van Facebook, om de data, die nodig zijn voor de social plug-in(s), te downloaden. Facebook ontvangt dan vervolgens informatie over het webadres van de webwinkel die door de gebruiker wordt bezocht, de datum en tijd van toegang en het IP-adres van de gebruiker.

Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, is Facebook voorts in staat om het bezoek van de gebruiker aan die pagina van de webwinkel te koppelen aan de Facebook-pagina van de gebruiker.

Als de gebruiker klikt op de ‘like’-knop weergegeven op een pagina van de webwinkel, dan wordt deze informatie ook naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

Als de gebruiker niet wenst dat deze informatie wordt verstuurd naar Facebook, moet hij of zij uitloggen bij Facebook vóór het bezoek aan de webwinkel. Als de gebruiker van de webwinkel geen lid is van Facebook, dan bestaat de kans dat Facebook het IP-adres van de gebruiker opslaat.

Eventim heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins of op de informatie die wordt doorgestuurd aan Facebook. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de rechten van de gebruiker en andere opties ter bescherming van de privacy van de gebruiker kan worden gevonden in het privacy beleid van Facebook via de volgende link: www.facebook.com/policy.php.

Naar boven

VIII. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Naar boven

IX. Inzage, correctie en verzet

Een klant kan Eventim schriftelijk vragen welke gegevens over de betreffende klant door Eventim worden verwerkt. De eerste aanvraag is kosteloos, voor meerdere verzoeken kan Eventim een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in de gegevens van de klant dan kan de klant schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. De klant kan zich onder vermelding van ‘mutatie persoonsgegevens’ richten tot de klantenservice van Eventim.

Een klant kan tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of andere commerciële doeleinden schriftelijk verzet aantekenen bij Eventim. Op eerste verzoek van een klant zal Eventim deze verwerking (inclusief verwerking door derden) van persoonsgegevens onmiddellijk en kosteloos (laten) beëindigen.

Naar boven

X. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Eventim worden aangepast. De aangepaste privacy verklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Eventim.

XI. Contact

Indien u nog vragen heeft over de privacy neem dan contact op met de Eventim klantenservice.

Naar boven